ERGOLINE

SOLARIUM

  • 10 min …………………………………………………….. 9€
  • 15 min ……………………………………………….. 13,50€
  • 20 min ……………………………………………………. 18€

Lunette …………………………………………………………. 5€

ERGOLINE

SOLARIUM

  • 10 min : 9€
  • 15 min : 13,50€
  • 20 min : 18€

Lunette : 5€